Kontaktmannaskap

Emcura är ett vårdbolag som vänder sig till socialtjänsten och kriminalvården och erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap för ungdomar placerade enligt SoL och LVU

Vi har en gedigen erfarenhet av att jobba med målgrupperna. Våra kontaktpersoner har relevanta eftergymnasiala studier och mångårig erfarenhet av arbetet. Kontaktpersonerna har även personliga egenskaper som gör de lämpade för uppdragen. Meriterande är även att vi har kontaktpersoner som behärskar flera språk så som arabiska, persiska och dari.

Vi på Emcura arbetar målstyrt för att bättre kunna följa upp och utvärdera våra insatser. Vi har god vana att arbeta enligt Era myndighetsrutiner vad gäller löpande dokumentation, vårdplan och genomförandeplan enligt BBIC, samverkansmöten i form av exempelvis SIP-möten med mera.
Vi arbetar evidensbaserat och strävar alltid efter att ge förutsättningar för en positiv utveckling hos ungdomarna. Vi identifierar ADL-nivå och arbetar för en progression. Förhållningssättet hos våra kontaktpersoner grundar sig bland annat i stress- och sårbarhetsteorier, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. 

Emcura har dessutom ett stort nätverk inom näringsliv, idrott, kultur- och friluftsliv som våra kontaktpersoner använder sig av i arbetet med de unga. 

Är Ni i behov av kvalificerade kontaktpersoner som brinner för sitt uppdrag? Tveka inte att höra av er till oss.